Våra Fabriker

Vi väljer våra leverantörer med omsorg. Vi ser till att de leverantörerna vi samarbetar med har en bra arbetsmiljö och ett starkt stöd för arbetarnas säkerhet, arbetstider och löner. Vi besöker fabrikerna kontinuerligt för att säkerställa att de följer vår uppförandekod. Vi är helt transparenta i vår produktion för vi tror att det är en förutsättning för att företag ska ta sitt ansvar. Våra kunder har rätt att veta vart deras kläder är producerade och under vilka arbetsförhållanden.


Meba Textile
Land: Turkiet
Antal anställda: 130
Arbetstider: 8:00 - 18:00 
Raster: 15 min x 2 
Lunch: 30 min

Certifikat:Jiaxing haobo garment

Land: Kina
Antal anställda: 30
Arbetstider: 8:00- 17:00

Certifikat:


Discover more