Produktion

Sustain Wear: Vad betyder hållbarhet för oss?

Sustain Wear är för dig som tror på ett medvetet liv. Vårt mål är att vara ditt förstahandsval för hållbara kläder. Vi erbjuder våra kunder kläder som är tidlösa i miljövänliga material som håller hög kvalitet med lång livscykel. Som en del av den hållbara moderörelsen prioriterar vi att minska våramiljöpåverkan utan att göra avkall på design eller kvalitet.

Genom att noggrant välja våra leverantörer med omsorg och arbeta med dem som följer vår uppförandekod. Vi på Sustain Wear tror att att vara transparent kan leda till en positiv förändring mot en mer ansvarsfull bransch.

Nedan beskriver vi vilka aspekter vi har fokuserat på:

Ekonomi

"Ekonomisk hållbarhet avser metoder som stödjer långsiktig ekonomisk tillväxt utan att negativt påverka sociala, miljömässiga och kulturella aspekter av samhället."

På Sustain Wear strävar vi efter att stödja ekonomisk hållbarhet genom att skapa arbetstillfällen inom vår bransch och bland våra leverantörer och logistikpartners.

Miljö

"Miljöhållbarhet definieras som ansvarsfull interaktion med miljön för att undvika utarmning eller försämring av naturresurser och möjliggöra långsiktig miljökvalitet."


Våra kläder är gjorda av hållbara material och vi arbetar för att majoriteten av våra leverantörer finns i Europa och Turkiet för att minska transportavståndet. Vi använder båtar och lastbilar för transporter, vilket ytterligare minskar vårt koldioxidavtryck.

Social

“Social hållbarhet inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och företagsstyrning. Med social hållbarhet är tanken att framtida generationer ska ha samma eller större tillgång till sociala resurser som den nuvarande generationen."

Vi är en del av slow fashion och främjar hållbar konsumtion. Vi undviker massproduktion och erbjuder begränsade insamlingar för att minska avfallet. Våra högkvalitativa kläder är gjorda för att hålla, vilket minimerar deras påverkan på planeten. Genom att investera i tidlös design hoppas vi kunna förlänga livslängden på våra produkter. För vi tror att kläder som lämnas oanvända är ett slöseri med jordens resurser.

 

 

 

Upptäck mer