Paketering

Vi använder oss av brunt wellpapp som är tillverkad av 100% återvinningsbart pappersmaterial som produceras i Sverige. Företaget vi arbetar med planterar ett nytt träd för varje ny beställning. Silkespapperet är av 100% återvunnet material. Vi rekommenderar att ni återvinner eller återanvänder våra paket.

Discover more